กลับไป

เช็คเส้นทางรับผลกระทบ"ม็อบ"ชุมนุมวันนี้ 3 จุด พื้นที่ กทม.

เช็คเส้นทางรับผลกระทบ
เช็คเส้นทางรับผลกระทบ"ม็อบ"ชุมนุมวันนี้ 3 จุด พื้นที่ กทม.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 มีการชุมนุมฯทั่วพื้นที่กทม. โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง