กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

4 - 11 มีนาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

4 - 11 มีนาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
4 - 11 มีนาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งจุดต่างๆ   ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ระหว่าง วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จ.นนทบุรี   เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต