กลับไป

ช่วยเหลือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีปัญหาระบบยาง

ช่วยเหลือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีปัญหาระบบยาง
ช่วยเหลือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีปัญหาระบบยาง

วันที่  25  พฤษภาคม   2566 เวลา  18.55  น.

๘.สิ่งที่ดำเนินการแล้ว  ด.ต.วีรภัทร ขวัญเมือง (8220) พร้อมด้วย ส.ต.ท.อนันตชัย ขาวสวี (8228) ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีปัญหาระบบยาง ดำเนินการเปลี่ยนยางอะไหล่ให้เรียบร้อย