กลับไป

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับ และควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับ และควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับ และควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

วันที่ 24 พ.ค.66 เวลา 13.00 น.พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผบก.จร. ประธานการประชุมของ บก.จร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมโภช สุวรรณจรัส รอง ผบก.จร.,พ.ต.อ.รุ่งสกุล บุญกระพือ    รอง ผบก.จร.,ผกก.ในสังกัด บก.จร.,รอง ผกก.,สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1,2 และวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.,สว.งานสายตรวจ 1,2,3และ 5 กก.1 บก.จร. เข้าร่วมประชุมกำชับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ศปก.บก.จร. ชั้น 1 บก.จร.