กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.สามเสน รายงานข้อมูลการจราจร

สน.สามเสน รายงานข้อมูลการจราจร
สน.สามเสน รายงานข้อมูลการจราจร

งานจราจร สน.สามเสน  ประชาสัมพันธ์ วันนี้  (10 ก.ค.61)  ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.  มีสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษา จำนวน 2 มหาวิทยาลัย ดังนี้

- ม.สวนดุสิต จำนวน 1,318 คน
- ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1,524 คน

ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการใช้ ถ.ราชวิถี ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน