กลับไป

12 พ.ค. 66 มีปราศรัยใหญ่ ในพื้นที่ ที่คาดว่าการจราจรติดขัด

12 พ.ค. 66 มีปราศรัยใหญ่ ในพื้นที่ ที่คาดว่าการจราจรติดขัด
12 พ.ค. 66 มีปราศรัยใหญ่ ในพื้นที่ ที่คาดว่าการจราจรติดขัด

เช็กด่วน 2 พ.ค. 66 มีปราศรัยใหญ่
ในพื้นที่ ที่คาดว่าการจราจรติดขัด โปรดวางแผนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
ซึ่งทาง บช.น. ได้มีมาตรการดูแล และจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านอย่างเต็มที่