กลับไป

จราจรโครงการนำส่งผู้ป่วยหนัก

จราจรโครงการนำส่งผู้ป่วยหนัก
จราจรโครงการนำส่งผู้ป่วยหนัก

                         

 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น.ตำรวจโครงการพระราชดำริ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการกู้ชีพเอราวัณ ขอสนับสนุนจราจรโครงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ใส่เครื่องช่วยหายใจ

จากซอยลาดพร้าว ๗๑ ต้องการนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี จึงได้เข้าสนับสนุนอำนวยความสะดวกการจราจรเสันทาง นำส่งโรงพยาบาลราชวิถีด้วยความปลอดภัย