กลับไป

ทุกนาทีคือชีวิต ภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจ

ทุกนาทีคือชีวิต ภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจ
ทุกนาทีคือชีวิต ภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจ

 

                                                         

                                                         

                                       วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่วิทยุขอสนับสนุนนำอวัยวะหัวใจจากต่างจังหวัด

                                       ส่งไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งแพทย์จะผ่าตัดเสร็จพร้อมเคลื่อนย้ายในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. หลังจากได้รับแจ้งแล้ว จราจรโรงการฯได้ไปรอรับ

                                       บริเวณอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรเร่งนำส่งอวัยวะหัวใจ ได้ทันเวลา นับเป็นครั้งที่ ๖๕ แล้ว ที่ตำรวจโครงการ

                                       พระราชดำริ อำนวยความสะดวกเส้นทางในการส่งอวัยวะหัวใจ