กลับไป

จราจรโครงการ นำหญิงใกล้คลอดส่ง รพ.จุฬาฯ

จราจรโครงการ นำหญิงใกล้คลอดส่ง รพ.จุฬาฯ
จราจรโครงการ นำหญิงใกล้คลอดส่ง รพ.จุฬาฯ

 

                                         วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการฯ ว่ามีหญิง

                                         ใกล้คลอดต้องการนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หลังจากได้รับแจ้ง จราจรโครงการฯจึงได้เข้าสนับสนุนการจราจร นำส่งโรงพยาบาล

                                         ด้วยความปลอดภัย