กลับไป

จราจรโครงการ ช่วยหญิงคลอดบุตรในห้องพัก

จราจรโครงการ ช่วยหญิงคลอดบุตรในห้องพัก
จราจรโครงการ ช่วยหญิงคลอดบุตรในห้องพัก

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๒๐ น.ตำรวจจราาจรโครงการพระราชดำริ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการ ซึ่งได้รับการร้องขอ

จากกู้ชีพเลิดสิน ให้สนับสนุนรับหญิงคลอดบุตรภายในห้องพัก อาคารรอยัลนาวิน ซอยนาวิน  หลังจากได้รับแจ้ง จราจรโครงการฯ

จึงเข้าสนับสนุนพร้อมกู้ชีพเลิดสินและอำนวยความสะดวกในเส้นทาง นำส่งโรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยความปลอดภัย