กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

7-8 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยสยาม  จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

7-8 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยสยาม  จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
7-8 ก.ค.61 มหาวิทยาลัยสยาม  จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยสยาม  จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม อาจส่งผลให้การจราจรติดขัด ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางให้ทราบเป็นข้อมูล