กลับไป

จราจรโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

จราจรโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
จราจรโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๒๐ น.ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร ช่วยเหลือชายสูงอายุป่วยติดเตียง(ปวดหลังอย่างรุนแรง) จากซอยจรัลสนิทวงศ์ ๗๙ พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรเส้นทาง นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยความปลอดภัย