กลับไป

พ.ต.อ.สมโภช สุวรรณจรัส รอง ผบก.จร. ทีมวิทยากร บก.จร. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจรให้กับสำนักเทศกิจ

พ.ต.อ.สมโภช  สุวรรณจรัส รอง ผบก.จร. ทีมวิทยากร บก.จร. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจรให้กับสำนักเทศกิจ
พ.ต.อ.สมโภช สุวรรณจรัส รอง ผบก.จร. ทีมวิทยากร บก.จร. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจรให้กับสำนักเทศกิจ

นนี้(7 ก.พ.66)เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สมโภช สุวรรณจรัส รอง ผบก.จร.(จ.4),พ.ต.ท บัญชา สิงห์สาย สว.ฝอ.(อบรม/ปชส.)บก.จร.,ร.ต.อ.หญิง ณัฐสินี บวรวงศ์พิทักษ์ รอง สว.ฝอ.(อบรม/ปชส.)บก.จร. และทีมวิทยากร บก.จร. ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจรให้กับสำนักเทศกิจ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กทม.