กลับไป

พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.จร.(จ.2) ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กอร.ถปภ.รพ.จุฬาลงกรณ์ ณ ห้อง ศปก. ชั้น 1 บก.จร.

พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.จร.(จ.2) ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กอร.ถปภ.รพ.จุฬาลงกรณ์ ณ ห้อง ศปก. ชั้น 1 บก.จร.
พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.จร.(จ.2) ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กอร.ถปภ.รพ.จุฬาลงกรณ์ ณ ห้อง ศปก. ชั้น 1 บก.จร.

วันนี้ (24 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล รอง ผบก.จร.(จ.2)
พ.ต.อ.พิเชษฐ์ ฉิมขันธ์ ธรรมชุตินันท์ ผกก.สอบสวน บก.จร.พร้อมด้วย พ.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุปรียวัฒน์ สว.งานสายตรวจ 3 กก.1.บก.จร
ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กอร.ถปภ.รพ.จุฬาลงกรณ์ ณ ห้อง ศปก. ชั้น 1 บก.จร.