กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บางกอกใหญ่  รายงานสภาพการจราจร

สน.บางกอกใหญ่  รายงานสภาพการจราจร
สน.บางกอกใหญ่  รายงานสภาพการจราจร

สน.บางกอกใหญ่  รายงานสภาพการจราจร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-ถนนอรุณอัมรินทร์ (จากสะพานคลองมอญถึงสะพานอนุทินสวัสดิ์)

     ขาเข้า-ปริมาณรถปานกลาง การจราจรคล่องตัว

     ขาออก-ปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว

-ถนนอิสรภาพ (จากสะพานเจริญพาศน์ถึงสะพานคลองมอญ)

     ขาเข้า-ปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ

     ขาออก-ปริมาณรถปานกลาง การจราจรคล่องตัว

-ถนนจรัญฯ (จากซอยจรัญฯ 7/1 ถึงซอยจรัญฯ 17) 

     ขาเข้า-ปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ

     ขาออก-ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ           

  -ซอยพณิชย์ธน ขาเข้า ปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ ขาออก ปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ

-ไม่มีอุบัติเหตุ/รถเสีย

-ไม่มีจุดที่เป็นปัญหาการจราจร (วิกฤติ)