กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กก.5 บก.จร. ตรวจสอบจุดจอดรถ ถนนนครปฐม (หน้าวัดเบญจมบพิตร)

กก.5 บก.จร. ตรวจสอบจุดจอดรถ ถนนนครปฐม (หน้าวัดเบญจมบพิตร)
กก.5 บก.จร. ตรวจสอบจุดจอดรถ ถนนนครปฐม (หน้าวัดเบญจมบพิตร)

กก.5 บก.จร.  รายงานสถิติการจอดรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ของประชาชน ณ บริเวณจุดจอดรถ ถนนนครปฐม (หน้าวัดเบญจมบพิตร) ประจำวันที่  29 มิ.ย.2561 เวลา 20.00 น.ดังนี้

  1. รถจักรยาน

ฝาก     =      - คัน 

คืนแล้ว =     - คัน

คงเหลือ=    - คัน

  1. รถจักรยานยนต์

       - ลานจอดจุด 1

ฝาก     =    32   คัน

คืนแล้ว=    6   คัน

คงเหลือ=   26 คัน

       - ลานจอดจุด 2

ฝาก     =     23 คัน

คืนแล้ว=     1 คัน

คงเหลือ=    22 คัน

       - ลานจอดจุด 3

ฝาก      =    -  คัน

คืนแล้ว =    -  คัน

คงเหลือ=    -  คัน

รวมฝาก จยย.ทั้ง 3 จุด

ฝาก     55   คัน

คืนแล้ว =   7 คัน

คงเหลือ=   48 คัน

จักรยาน  คงเหลือ  -  คัน (ฝาก - คืน -)

เหตุการณ์ทั่วไปปกติ