กลับไป

บริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย

บริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย
บริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย

วันที่ 7 กรกฏาคม 65 เวลา 09.30 น. ณ สภากาชาดไทย

โดย พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.ฝอ.บก.จร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา โดยที่ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บก.จร. เข้าร่วมบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย