กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร
สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม รายงานสภาพการจราจร ประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน  2561 เวลา 19.20น.

  1. การจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
  2. ถ.ประชาธิปก ขาเข้าและขาออก รถเคลื่อนตัวได้ดีตามรอบสัญญาณไฟ  ไม่มีท้ายสะสม
  3. สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้า ขาเข้าและขาออก  รถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
  4. อุบัติเหตุ – รถจอดเสีย ไม่มี
  5. จุดน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาการจราจร (จุดวิกฤติ) ไม่มี