กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กทม. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ

กทม. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ
กทม. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ

กทม. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ

ช่องทางที่ 1 เป็นการนัดหมายแบบองค์กร (Group vaccination) เช่น กลุ่มพนักงาน จากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันจำนวนของผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ในลักษณะของการนัดหมายแบบองค์กร (Group vaccination) มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 6,832 คน เป็นคนไทย จำนวน 3,152 คน และเป็นคนต่างชาติ อาทิ เมียนมา กัมพูชา และลาว จำนวน 3,680 คน
 
ช่องทางที่ 2 เป็นการนัดหมายผ่าน “แอปฯ QueQ” สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 64 สำหรับกลุ่มนี้จะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 20 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
 
Cr.กรุงเทพมหาน
 
คร