กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยง ช่องจราจรบริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยง ช่องจราจรบริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยง ช่องจราจรบริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยง ช่องจราจรบริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม

ถนนชัยพฤกษ์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิด - เบี่ยงช่องจราจร บริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม บนถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี บริเวณ กม.ที่ 1+250 (ฝั่งขาเข้าสะพานพระราม 4) และ บริเวณ กม.ที่ 0+375 (ฝั่งขาเข้าถนนราชพฤกษ์) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบนทางขนานถนนชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 6.892 กิโลเมตร โดย ทช.จะเริ่มดำเนินการปิด - เบี่ยงช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566 ซึ่งผู้ใช้เส้นทางยังสามารถกลับรถได้โดยใช้ช่องทางเบี่ยงขนาด 1 ช่องจราจร

ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้