กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เทศบาลนครนนทบุรี งดจัดกิจกรรมลอยกระทง

เทศบาลนครนนทบุรี งดจัดกิจกรรมลอยกระทง
เทศบาลนครนนทบุรี งดจัดกิจกรรมลอยกระทง

เทศบาลนครนนทบุรี งดจัดกิจกรรมลอยกระทง

แต่ได้เตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลลอยกระทงไว้ให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปลอยกระทงตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเทศบาลฯ ได้เตรียมสถานที่ลอยกระทงให้กับประชาชนไว้ 4 แห่ง