กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

คุมเข้ม เอาจริง! ตรวจจับ "ห้ามใช้รถควันดำ"

คุมเข้ม เอาจริง! ตรวจจับ
คุมเข้ม เอาจริง! ตรวจจับ "ห้ามใช้รถควันดำ"

คุมเข้ม เอาจริง! ตรวจจับ "ห้ามใช้รถควันดำ"

 
วันนี้ (17 พ.ย.64) มีการลงพื้นที่ถนนพระรามที่สอง ตรวจจับเอาจริงกับรถที่ใช้เส้นทาง ภายหลังกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย กรมการขนส่งทางบก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ กองบังคับการตำรวจจราจร แถลงมาตรการตรวจจับห้ามใช้รถที่มีควันดำ เนื่องจากในห้วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมีนาคมของทุกปี พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก มักเกิดปัญหาฝุ่น pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยสาเหตุหลักมาจากยานยนต์ จึงต้องวางมาตรการคุมเข้มต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มจุดตรวจวัดควันดำ บังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีการตั้งจุดตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้งขาเข้า ขาออก จำนวน 20 จุด ในกรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครจะมีจุดตรวจจับ 15 จังหวัด และเพิ่มจุดตรวจให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมามาตรฐานตามกฎหมายของควันดำเกินกำหนด คือ ห้ามเกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยระบบความทึบแสง หรือ ห้ามเกินร้อยละ 50 หากตรวจวัดด้วยกระดาษกรอง แต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะปรับมาตรฐานค่าควันดำเกินมาตรฐานใหม่ให้เข้มข้นขึ้น คือ หากตรวจวัดด้วยระบบความทึบแสงห้ามเกินร้อยละ 30 และตรวจวัดด้วยกระดาษกริงห้ามเกินร้อยละ 40
 
ส่วนภาพรวมของการตรวจจับปรับรถควันดำในปี 2564 เฉพาะกรุงเทพมหานคร ตรวจจับไปแล้ว 211,560 คัน มีรถแก้ไขพร้อมขอยกเลิกคำสั่งห้ามใช้รถ 1,589 คัน