กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2561 และ 2564 ซึ่งกำหนดอัตราความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2561 และ 2564 ซึ่งกำหนดอัตราความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2561 และ 2564 ซึ่งกำหนดอัตราความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2561 และ 2564 ซึ่งกำหนดอัตราความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณเขตพระราชฐาน พื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน สถานศึกษาและสถานที่สำคัญๆ