กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

วันนี้ จัดพิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันนี้  จัดพิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
วันนี้ จัดพิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต