กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.คู่ขนานลอยฟ้า จะยกเลิกการเปิดช่องทางพิเศษ บนทางคู่ขนานลอยฟ้า

สน.คู่ขนานลอยฟ้า จะยกเลิกการเปิดช่องทางพิเศษ บนทางคู่ขนานลอยฟ้า
สน.คู่ขนานลอยฟ้า จะยกเลิกการเปิดช่องทางพิเศษ บนทางคู่ขนานลอยฟ้า

สน.คู่ขนานลอยฟ้า จะยกเลิกการเปิดช่องทางพิเศษ บนทางคู่ขนานลอยฟ้า

ในช่วงเร่งด่วนเช้า เวลา 06.30-08.30น. และ และเร่งด่วนเย็น เวลา 16.00 - 18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564