กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปิดสะพานกลับรถกม.21+117 ถนนเทพรัตน ขาออก

ปิดสะพานกลับรถกม.21+117 ถนนเทพรัตน ขาออก
ปิดสะพานกลับรถกม.21+117 ถนนเทพรัตน ขาออก

ปิดสะพานกลับรถกม.21+117 ถนนเทพรัตน ขาออก

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ แจ้งประชาสัมพันธ์ จะปิดจราจรสะพานกลับรถ บางนา กม.21+117 ด้านถนนเทพรัตนหรือบางนาตราดขาออกไปชลบุรี เพื่อซ่อมสะพาน

เริ่มวันที่ 29 เมษายน 64 ถึง 15 พ.ค.2564 ระหว่างปิดแนะนำให้ประชาชน ไปใช้ทางกลับรถเกาะกลางที่ กม.23 แทน หรือ เลยไปอีก 2 กิโลเมตร เพื่อใช้สะพานกลับรถบางนากม. 24 คาดว่าน่าจะมีผลกระทบจราจร แจ้งประชาชนทราบเป็นข้อมูลวางแผนเดินทาง