กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

“บช.น.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ช่องทางด่วน (ขาออก) ในเวลากลางคืน เตือนผู้ใช้เส้นทางขับรถด้วยความระมัดระวัง”

“บช.น.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ช่องทางด่วน (ขาออก) ในเวลากลางคืน เตือนผู้ใช้เส้นทางขับรถด้วยความระมัดระวัง”
“บช.น.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ช่องทางด่วน (ขาออก) ในเวลากลางคืน เตือนผู้ใช้เส้นทางขับรถด้วยความระมัดระวัง”

“บช.น.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ช่องทางด่วน (ขาออก) ในเวลากลางคืน เตือนผู้ใช้เส้นทางขับรถด้วยความระมัดระวัง”


พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจราจร กรณี “ปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ข่องทางด่วน (ขาออก) ในช่วงเวลากลางคืน” เตือนผู้ขับขี่ในเส้นทางดังกล่าวใช้ความระมัดระวังขณะขับรถ ตามที่แขวงทางหลวงกรุงเทพได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต โดยทำการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ช่องทางด่วน (ขาออก) ตั้งแต่บริเวณสะพานกลับรถฐานทัพอากาศ - โรงเรียนสังคีตวิทยา (ตรงข้ามอนุสรณ์สถานแห่งชาติ) เป็นระยะทางประมาณ ๒ กม. ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ และได้หยุดดำนเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรเนื่องจากเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ซึ่งแขวงทางหลวงกรุงเทพจำเป็นต้องทำการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ช่องทางด่วน (ขาออก) ตั้งแต่บริเวณสะพานกลับรถฐานทัพอากาศ - โรงเรียนสังคีตวิทยา (ตรงข้ามอนุสรณ์สถานแห่งชาติ) ต่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ เม.ย.๖๔ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ซึ่งการปิดเบี่ยงจะส่งผลให้ช่องทางการจราจรจากเดิม ๓ ช่องทาง ลดลงเหลือเพียง ๑ ช่องทาง
.
ดังนั้น บช.น. จึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง บช.น. ขอประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ใช้รถใช้ถนน หากไม่มีความมีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากจำเป็นต้องใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง ทั้งนี้ ท่านสามารถนำข้อมูลนี้มาวางแผนการเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย หากพบเห็นปัญหาจราจรหรืออุบัติเหตุสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.๐๒) สายด่วน ๑๑๙๗ หรือ แอพลิเคชั่น M-Help me ได้ตลอด ๒๔ ชม.