กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์

กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์

 

วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางของ ด่านฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) ด่านฯ เทพารักษ์ 3 (ทางออก) และด่านฯ เทพารักษ์ 4 (ทางออก)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณช่องเก็บค่าผ่านของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า) ด่านฯ เทพารักษ์ 3 (ทางออก) และด่านฯ เทพารักษ์ 4 (ทางออก) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด่านฯ เทพารักษ์ 1 (ทางเข้า)
ปิดช่องทางที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2564
ปิดช่องทางที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 พฤษภาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 พฤษภาคม 2564

ด่านฯ เทพารักษ์ 3 (ทางออก)
ปิดช่องทางที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 เมษายน 2564
ปิดช่องทางที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 พฤษภาคม 2564

ด่านฯ เทพารักษ์ 4 (ทางออก)
ปิดช่องทางที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน 2564
ปิดช่องทางที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 พฤษภาคม 2564
ปิดช่องทางที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ รวมถึง ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ