กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

บช.น.แจ้งเลี่ยงเส้นทาง ปิดเบี่ยงการจราจร บนถนนวิภาวดีรังสิต

บช.น.แจ้งเลี่ยงเส้นทาง ปิดเบี่ยงการจราจร บนถนนวิภาวดีรังสิต
บช.น.แจ้งเลี่ยงเส้นทาง ปิดเบี่ยงการจราจร บนถนนวิภาวดีรังสิต

"บช.น.แจ้งเลี่ยงเส้นทางปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ช่องทางด่วน (ขาเข้า) บริเวณช่วงหน้าสนามบินดอนเมือง - ร้านเจ๊เล้ง"


พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจราจร "แนะนำแจ้งเลี่ยงเส้นทางกรณีปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนวิภาวดี ช่องทางด่วน (ขาเข้า บริเวณช่วงหน้าสนามบินดอนเมือง - ร้านเจ๊เล้ง" เนื่องจากกรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๓๑ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อปรับปรุงพื้นผิวการจราจร บนถนนวิภาวดี ช่องทางด่วน (ขาเข้า บริเวณช่วงหน้าสนามบินดอนเมือง - ร้านเจ๊เล้ง ดอนเมือง ระยะเวลาดำเนินงานปรับปรุง ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ - ๒๔.๐๐ น.
ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ - ๒๔.๐๐ น.
ครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ - ๒๔.๐๐ น.

โดยการปรับปรุงพื้นผิวจราจรในแต่ละครั้ง จะปิดเบี่ยงการจราจร ๑ ช่องทางด้านซ้าย (ช่องจราจรที่ ๔) ตลอด ๒๔ ชม. ส่งผลให้ช่องทางการจราจรลดลงเหลือ ๓ ช่องทาง เป็นระยะทาง ๒๐๐ ม. ทำให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นคอขวด ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่มีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก ดังนั้น บช.น. จึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

บช.น. จึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบสำหรับใช้เป็นข้อมูลวางแผนก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หากพบเห็นปัญหาจราจรหรืออุบัติเหตุสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.๐๒) สายด่วน ๑๑๙๗ หรือแอพลิเคชั่น M-Help me ได้ตลอด ๒๔ ชม.