กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

“กรมทางหลวง” แนะนำ 10 เส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 

“กรมทางหลวง” แนะนำ 10 เส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 
“กรมทางหลวง” แนะนำ 10 เส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 

“กรมทางหลวง” แนะนำ 10 เส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลดังกล่าว กรมทางหลวงจึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี ดังนี้

Cr.www.prachachat.net