กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เลื่อนการยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80

 เลื่อนการยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80
เลื่อนการยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80

เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง จึงมีความจำเป็นต้องขอ เลื่อนการยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 จากเดิม วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็น วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.จร.) โทร. 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง