กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

28 มิ.ย. - 1 ก.ค.61 งาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22 ที่ไบเทค บางนา

28 มิ.ย. - 1 ก.ค.61 งาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22 ที่ไบเทค บางนา
28 มิ.ย. - 1 ก.ค.61 งาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22 ที่ไบเทค บางนา

วันที่ 28  มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 – 20.00น.  มีการจัดงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22  บริเวณ ฮอลล์ 98 – 100 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ  (ไบเทค บางนา)  แนะนำผู้ที่จะมาร่วมงานใช้บริการระบบขนส่งมวลชน  รถโดยสารสาธารณะ  เพื่อลดปัญหาการจราจร