กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย “กรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุม อาจส่งผลกระทบต่อการจาจร”

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย “กรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุม อาจส่งผลกระทบต่อการจาจร”
แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย “กรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุม อาจส่งผลกระทบต่อการจาจร”

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย “กรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุม อาจส่งผลกระทบต่อการจาจร”