กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

บช.น. แนะนําหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

บช.น. แนะนําหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
บช.น. แนะนําหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

“ บช.น. แนะนําหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจร วันที่ 13 ก.พ.64 ”

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันที่ 13 ก.พ.2564 ตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้มีประกาศ นัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมฯ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 15.00 น. นั้น

เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุมฯ อยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลัก ที่ประชาชนใช้ ในการสัญจรไปมาระหว่างฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน บช.น. จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการ ชุมนุม ดังนี้

1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง
1.1) ถนนราชดำเนินกลาง (ต้ังแต่แยกคอกวัว – แยกผ่านฟ้าลีลาศ)
1.2) ถนนดินสอ (ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติ – แยกมหรรณพ)

2. เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร

2.1) เส้นทางจากฝั่งพระนคร ไป ฝั่งธนบุรี
•ด่วนยมราช–ขวาถ.สวรรคโลก–ซ้ายแยกอุภัย-ถ.ราชวิถีสะพานซังฮี้

• ด่วนยมราช – ถนนหลานหลวง – ขวาแยกหลานหลวง - ถ.จักรพรรดิพงษ์ – สะพานพระราม 8

• พระราม 1 – ซ้ายแยกกษัตริย์ศึก - ถ.เลียบคลองผดุงฯ – ขวาถ.พระราม 4 - กลับรถ – ถ.มิตรภาพไทยจีน - ถ.เยาวราช – ซ้ายแยกวัดตึก - ถ.จักรวรรดิ์ – สะพานพระปกเกล้า

• ถ.พระราม 4 - ถ.มิตรภาพไทยจีน - ถ.เยาวราช – ซ้ายแยกวัดตึก - ถ.จักรวรรดิ์ - สะพานพระปกเกล้า

2.2) เส้นทางจากฝั่งธนบุรี ไป ฝั่งพระนคร
• คู่ขนานลอยฟ้า – ทางด่วนศรีรัช – ไปแจ้งวัฒนะ หรือ จตุจักร

• คู่ขนานลอยฟ้า – ทางลงสิรินธร – สะพานซังฮี้ - ถ.ราชวิถี – แยกตึกชัย - ถ.พระราม 6

• สะพานพระราม 8 – ถ.จักรพรรดิพงษ์ – ซ้ายแยกจักรพรรดิพงษ์ – ถ.นครสวรรค์ – ขวาแยกนางเล้ิง -ถ.พิษณุโลก

• สะพานพระปกเกล้า - ถ.จักรเพชร – ถ.มหาไชย – ขวาแยกสามยอด – ถ.เจริญกรุง – ถ.พระราม 4

• สะพานพระปกเกล้า - ถ.จักรเพชร – ถ.มหาไชย – ขวาแยกสามยอด – ถ.เจริญกรุง – ซ้ายแยกเอสเอบี ถ.วรจักร – ขวาแยกแม้นศรี – ถ.บารุงเมือง – ถ.พระราม 1

• สะพานพุทธยอดฟ้า - ซ้าย ถ.จักรเพชร - ถ.อัษฎางค์ – ขวาแยกสะพานช้างโรงสี – ถ.บำรุงเมือง – ถ.พระราม 1

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการ เดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ บช.น.ได้จัดเตรียมกาลังตารวจจราจรคอยอานวยความสะดวก ด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการ สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH