กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.สายไหม รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม รายงานสภาพการจราจร
สน.สายไหม รายงานสภาพการจราจร

สน.สายไหม รายงานสภาพการจราจร ประจำวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 19.25 น.

1.สภาพทั่วไป 

1.1 ถนนพหลโยธินจากแยกพลาธิการถึงแยก คปอ.ขาเข้า /ขาออกการจราจร เคลื่อนตัวได้ดี

1.2 ถนนสายไหม ขาเข้าการจราจรคล่องตัว  ขาออกเคลื่อนตัวได้ดี

1.3 ถนน สุขาภิบาล 5 ขาเข้า/ขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ดี

2.อุบัติเหตุ รถเสีย

- ไม่มี         

3.จุดที่เป็นปัญหาการจราจร (วิกฤติ)

- ไม่มี