กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

โปรดวางแผนการเดินทาง ในวันจ่ายเทศกาลตรุษจีน

โปรดวางแผนการเดินทาง ในวันจ่ายเทศกาลตรุษจีน
โปรดวางแผนการเดินทาง ในวันจ่ายเทศกาลตรุษจีน

โปรดวางแผนการเดินทาง ในวันจ่ายเทศกาลตรุษจีน

วันนี้ (10 ก.พ.64) วันจ่ายเทศกาลตรุษจีน ตามหน้าตลาดต่างๆ (13.05 น.) การจราจรติดขัด ผ่านหน้าตลาดใหญ่ๆ โปรดเผื่อเวลาการเดินทาง 

สอบถามเส้นทาง"สายด่วนจราจร" โทร.1197