กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

บช.น. ประชาสัมพันธ์ แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างตอม่อ ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารม.ราชภัฏพระนคร

บช.น. ประชาสัมพันธ์ แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างตอม่อ ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารม.ราชภัฏพระนคร
บช.น. ประชาสัมพันธ์ แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างตอม่อ ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารม.ราชภัฏพระนคร

บช.น. ประชาสัมพันธ์ แนะนำใช้เส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างตอม่อ ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารม.ราชภัฏพระนคร

ตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป”

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจราจร “แนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างตอม่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป”

สืบเนื่องจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ได้มีการก่อสร้างตอม่อ บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ถนนบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นคอขวด ทำให้มีปริมาณรถหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า ในการนี้ บช.น. จึงได้มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ ประสานขอใช้ทางไปยัง กองทัพอากาศ, วัดพระศรีมหาธาตุ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี อนุญาตให้ประชาชนใช้เส้นทางภายในหน่วยงานเป็นทางเลี่ยง เพื่อลดปริมาณรถสะสมบนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนั้น บช.น. จึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเดินทางในถนนพหลโยธิน (ขาออก) มุ่งหน้า ถนนแจ้งวัฒนะ – หลักสี่ สามารถใช้เส้นทางเลี่ยง โดยเข้าทางประตูณาปนกิจสถาน กองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ) มุ่งหน้าออกประตู ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ถนนแจ้งวัฒนะ) ในช่วงเวลาเช้า เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. และช่วงเวลาเย็น เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป

บช.น. จึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบสำหรับใช้เป็นข้อมูลวางแผนก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หากพบเห็นปัญหาจราจรหรืออุบัติเหตุสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.๐๒) สายด่วน ๑๑๙๗ หรือแอพลิเคชั่น M-Help me ได้ตลอด ๒๔ ชม.