กลับไป

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 09.30 น.

ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.ต. ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จร. (จ.1) พ.ต.อ. ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผบก.จร.(จ.3) พ.ต.อ. ฤทธิดล ธีรเนตร รองผบก.จร.(จ.7) พ.ต.อ. สืบสด สิงหเสนี ผกก.กก.4 บก.จร. (นก.4) พร้อมข้าราชการตำรวจและลูกจ้างชั่วคราว กก.4 บก.จร.ทุกนาย ได้ดำเนินการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร อาคารบก.02 บก.จร.และบริเวณโดยรอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะตามพระราชดำริ และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้