กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนน พระราม 2 ฝั่งขาเข้า ช่วงตลาดกรีนไนท์เดย์ - สะพานคลองสนามชัย (กม.4+700 ถึง กม. 6+500 )

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนน พระราม 2 ฝั่งขาเข้า ช่วงตลาดกรีนไนท์เดย์ - สะพานคลองสนามชัย (กม.4+700 ถึง กม. 6+500 )
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนน พระราม 2 ฝั่งขาเข้า ช่วงตลาดกรีนไนท์เดย์ - สะพานคลองสนามชัย (กม.4+700 ถึง กม. 6+500 )

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนน พระราม 2 ฝั่งขาเข้า ช่วงตลาดกรีนไนท์เดย์ - สะพานคลองสนามชัย (กม.4+700 ถึง กม. 6+500 )

คืนวันที่ 12 -18 ม.ค.2564 เวลา21.00น.-05.00 น. เพื่อดำเนินงานขนย้ายเหล็กโครงสร้าง งานเทคอนกรีตเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและเศษวัสดุ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน

หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ 092-372-8711 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 093-362-3906