กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 49

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 49
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 49

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 49

ฝึกซ้อมในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

พิธีประสาทปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

แนะเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือ รถไฟฟ้า และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง