กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ซ้อมใหญ่ วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563

- รับจริง วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563