กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณแยกพัฒนาการ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณแยกพัฒนาการ
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณแยกพัฒนาการ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณแยกพัฒนาการ

ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2564 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.
เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณแยกพัฒนาการ ถึง อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2564 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ระยะทางประมาณ 500 เมตร เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับเสาสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีพัฒนาการ มุ่งหน้าสถานีกลันตัน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00 - 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ดำเนินงาน) ฝั่งขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ถึง คลองหัวหมาก ระยะทาง 200 เมตร ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางนา สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง

2. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 22.00 - 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ดำเนินงาน) ฝั่งขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณคลองหัวหมาก ถึง อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ ระยะทาง 300 เมตร
     - ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางนา สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline