กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนบางนา - ตราด ฝั่งขาเข้า – ขาออก และถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนบางนา - ตราด ฝั่งขาเข้า – ขาออก และถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนบางนา - ตราด ฝั่งขาเข้า – ขาออก และถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนบางนา - ตราด ฝั่งขาเข้า – ขาออก บริเวณใต้ทางพิเศษบูรพาวิถี

และทางคู่ขนานบางนา - ตราด ฝั่งขาออก

และถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณทางต่างระดับศรีเอี่ยม

ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.
เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นงานคานทางวิ่ง (Guideway Beam)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนบางนา - ตราด ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพฯ และฝั่งขาออก มุ่งหน้าชลบุรี บริเวณใต้ทางพิเศษบูรพาวิถี และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนทางคู่ขนานถนนบางนา - ตราด ฝั่งขาออก มุ่งหน้าชลบุรี และบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณทางต่างระดับศรีเอี่ยม ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.
ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนบางนา - ตราด ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณใต้ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางประมาณ 100 เมตร
     - ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก มุ่งหน้าชลบุรี ให้เลี่ยงไปใช้ทางคู่ขนานถนนบางนา - ตราด บริเวณ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา และบิ๊กซี โดยสามารถกลับเข้าสู่ช่องทางหลัก ถนนบางนา - ตราด ได้ที่บริเวณใต้สะพานกลับรถ บางนา - ตราด กม. 4
     - ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพฯ ให้เลี่ยงไปใช้ทางคู่ขนานถนนบางนา - ตราด บริเวณหน้าอาคารเนชั่น โดยสามารถกลับเข้าสู่ช่องทางหลักถนนบางนา-ตราด ได้ที่บริเวณครัวเจ้ง้อ ซอยบางนา - ตราด 44

2. วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.
2.1 ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนทางคู่ขนานถนนบางนา - ตราด ฝั่งขาออกมุ่งหน้าชลบุรี ระยะทางประมาณ 100 เมตร
     - ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก มุ่งหน้าชลบุรี ให้เลี่ยงไปใช้ทางหลักถนนบางนา-ตราด บริเวณ ใต้ทางพิเศษบูรพาวิถี

2.2 #ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณทางต่างระดับ ศรีเอี่ยม หัวโค้งเลี้ยวเข้าทางคู่ขนานถนนศรีนครินทร์ ระยะทางประมาณ 100 เมตร
     - ผู้ใช้เส้นทางบนนถนนศรีนครินทร์ ที่มีความประสงค์มุ่งหน้าชลบุรี ให้ตรงไปกลับรถ บริเวณบนอุโมงค์ลอดทางแยกศรีอุดม และใช้เส้นทางคู่ขนานถนนศรีนครินทร์ ผ่านหน้าโรงแรมเมเปิ้ล และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางนา - ตราด

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด: @mrtyellowline