กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

29 มิ.ย. – 19 ก.ค.61 ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซ.ลาดพร้าว112

29 มิ.ย. – 19 ก.ค.61  ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซ.ลาดพร้าว112
29 มิ.ย. – 19 ก.ค.61 ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซ.ลาดพร้าว112

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 112 ตลอด 24 ชั่วโม เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  การยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 112 ตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกไม่สามารถเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว 112 ได้ โดยขอให้ไปกลับรถที่บริเวณซอยลาดพร้าว 116 เป็นการทดแทน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 

     ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อการเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค  อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว