กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมวิ่ง KMITL GO RUN “ วิ่งเพื่อสร้าง ”

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมวิ่ง KMITL GO RUN “ วิ่งเพื่อสร้าง ”
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมวิ่ง KMITL GO RUN “ วิ่งเพื่อสร้าง ”

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมวิ่ง KMITL GO RUN “ วิ่งเพื่อสร้าง ”

เพื่อร่วมวิ่งระดมทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เส้นทาง : ปล่อยตัวภายในสนามกีฬา KMITL -> ถนนฉลองกรุง -> คู่ขนานมอเตอร์เวย์ -> ถนนร่มเกล้า -> ถนนลาดกระบัง