กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหมายเลข 7 และ หมายเลข9 (กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และ หมายเลข9 (บางปะอิน-บางพลี)

กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหมายเลข 7 และ หมายเลข9 (กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และ หมายเลข9 (บางปะอิน-บางพลี)
กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหมายเลข 7 และ หมายเลข9 (กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และ หมายเลข9 (บางปะอิน-บางพลี)

กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหมายเลข 7 และ หมายเลข9 (กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา) และ หมายเลข9 (บางปะอิน-บางพลี)

ตั้งแต่วันที่ 9-14 ธันวาคม 2563 รวม 6 วัน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564