กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ช่วงจุดตัด ศรีนครินทร์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ช่วงจุดตัด ศรีนครินทร์
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ช่วงจุดตัด ศรีนครินทร์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ช่วงจุดตัด ศรีนครินทร์

เพื่อดำเนินงานเตรียมพื้นที่สำหรับการยกติดตั้งชิ้นงานคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) ในวันที่ 7 และวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1.ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 3 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ฝั่งขาเข้าและขาออก ระยะทางประมาณ 350 เมตร ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.
โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก

     2. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ฝั่งขาเข้าและขาออก ระยะทางประมาณ 350 เมตร ในช่วงเวลา 00.30 - 01.00 น.
โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ทางเลี่ยงบนทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ได้ ดังนี้

     - ผู้ใช้เส้นทางมุ่งหน้าพระราม 9 ให้ใช้ทางเลี่ยงบนทางคู่ขนานออกสู่ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก แล้วใช้จุดกลับรถ บริเวณทางรถไฟ สถานีหัวหมาก เพื่อเข้าสู่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์และกลับเข้าสู่เส้นทางบนถนนพระราม 9 ฝั่งขาเข้า ตามเดิม

     - ผู้ใช้เส้นทางมุ่งหน้าด่านทับช้าง ให้ใช้ทางเลี่ยงบนทางคู่ขนานออกสู่ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า แล้วใช้จุดกลับรถ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อเข้าสู่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์และกลับเข้าสู่เส้นทางบนถนนมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาออก ตามเดิม