กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก

บริเวณใต้ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นงานคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณใต้ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นงานคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1.ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณใต้ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ระยะทางประมาณ 200 เมตร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถ สัญจรได้ 1 ช่องทาง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
     2.ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณใต้ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ระยะทางประมาณ 200 เมตร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยผู้ใช้เส้นทางมุ่งหน้าบางกะปิ ให้ใช้ช่องทางพิเศษในฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มี ความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด: @mrtyellowline