กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เชิญเที่ยวงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

เชิญเที่ยวงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
เชิญเที่ยวงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561" ภายใต้แนวคิด "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้จากการจัดงาน ทูลเกล้า ฯ สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ถุงยังชีพ ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ ผลงานวิจัยของร้านมูลนิธิฯ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจำหน่ายสินค้า โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ