กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ช่วงซอยพัฒนาการ 53 ฝั่งขาออก

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ช่วงซอยพัฒนาการ 53 ฝั่งขาออก
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ช่วงซอยพัฒนาการ 53 ฝั่งขาออก

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ช่วงซอยพัฒนาการ 53 ฝั่งขาออก

ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. ถึง วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เพื่อดำเนินงานเตรียมพื้นที่สำหรับการประกอบชิ้นงานคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. ถึง วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
ปิดเบี่ยงจราจร บริเวณไหล่ทาง บนถนนทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

2. ในวันที่ 18 พ.ย. ถึง วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 21.00 - 04.00 น.
ปิดเบี่ยง(ชั่วคราว) 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ไหล่ทางด้านขวา) บนถนนทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าพระราม 9 - ศรีนครินทร์ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง

3.ในวันที่ 18 และวันที่ 20 พ.ย. 2563 เวลา 23.00 - 00.00 น. และ เวลา 01.00 - 02.00 น.
ปิดเบี่ยง (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าพระราม 9 - ศรีนครินทร์

     โดยให้ผู้ใช้เส้นทางบนทางคู่ขนาน เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ซอยพัฒนาการ 53 และ เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสงบสุข และผู้ใช้ทางบนถนนพัฒนาการ 53 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสงบสุข เพื่อใช้เส้นทางลัดออกสู่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์